Gázszagot érez?

Közszolgáltatási információk a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdése alapján

Társaság cégneve, székhelye és fióktelepei

Cégnév: OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: OPUS TIGÁZ Zrt.)

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Fióktelepek:

  • 4030 Debrecen, Híd u. 1.
  • 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 3.
  • 5000 Szolnok, Thököly u. 79.
  • 2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 3.

Elosztási terület földrajzi elhelyezkedése

Az OPUS TIGÁZ Zrt. elosztói működési területét a Földgázelosztási működési engedély 1. számú melléklete tartalmazza, további információ pedig a szolgáltatási területről itt található .

Alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

A földgázelosztói engedélyes vagy a közreműködői által végzett tevékenységek árszabására és számlázására vonatkozó előírások az Árközlemény a különdíjakról oldalon találhatók meg.
A mindenkor hatályos rendszerhasználati díjak itt találhatók meg.

Az elszámolás során alkalmazott számítási eljárás és paraméterek információit az OPUS TIGÁZ Zrt. Üzletszabályzatának 5. számú melléklete tartalmazza.
Az OPUS TIGÁZ Zrt. a díjak megállapításakor minden esetben a hatályos jogszabályok és MEKH határozatok szerint jár el. A rendszerhasználati díjakról, a külön díjakról és a csatlakozási díjakról az alábbi rendeletek és MEKH határozatok tartalmaznak előírásokat:

11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
8/2020. (VIII.14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól
H2425/2022 MEKH határozat a 2022/2023-as gázévre szóló földgázelosztási díj megállapítása
H2330/2021 MEKH határozat az OPUS-TIGÁZ Zrt. földgázelosztói engedélyes által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 2021. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig alkalmazandó díjainak megállapítása
H2387/2022 MEKH Határozat H2330/2021 MEKH határozat kiegészítése
H2347/2021 MEKH határozat a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért fizetendő csatlakozási díjak 2021. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig tartó időszakban alkalmazandó mértékének megállapítása

 

Az alkalmazandó díjak Társaságunk teljes szolgáltatási területén egységesek.


Kötelezően alkalmazandó jogszabályok

Az OPUS TIGÁZ Zrt. működését és tevékenységét közvetlenül érintő jogszabályok itt .
Az OPUS TIGÁZ Zrt.-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán is megtekinthetők.  A jogszabályok eléréséhez és azokban történő kereséséhez az OPUS TIGÁZ Zrt. keresési segédletet állított össze.

Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

OPUS TIGÁZ Zrt._panaszkezelési fórumok békéltető testületek érdekképviseleti szervezetek

Ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink a Kapcsolat oldalon találhatóak meg.

Üzletszabályzat és egyéb általános szerződéses feltételek

Az OPUS TIGÁZ Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint annak korábbi verziói az Üzletszabályzatok oldalon érhetők el.
A földgázelosztási tevékenységhez kapcsolódóan kötendő szerződések (elosztói csatlakozási szerződés, rendszerhasználati szerződés, elosztóhálózat-használati szerződés) mintáit, valamint ezen szerződések általános szerződéses feltételeivel kapcsolatban információkat a hatályos Üzletszabályzatunk 7. pontja és adott szerződésekre vonatkozó mellékletei tartalmaznak.