Gázszagot érez?

Tájékoztató gázellátási tervdokumentációk benyújtási lehetőségeiről

Tisztelt Megrendelő!


2023. február 15-től kezdődően Társaságunknál lehetőség van a tervdokumentációk digitális úton történő felülvizsgálatára. Ennek megfelelően Társaságunkhoz a tervdokumentációk beérkezhetnek digitális vagy hagyományos, nyomtatott formátumban. A benyújtáshoz kapcsolódó tudnivalók a következőkben szerepelnek:

 

  1. Digitális tervfelülvizsgálat


2023. február 15-től kezdődően az OPUS TIGÁZ Zrt. teljes működési területén lehetőség van a belső gázellátási tervdokumentációk digitális formában történő benyújtására. 

A digitális tervfelülvizsgálat alkalmazásához szükséges regisztrálni a honlapunkon, melyet a “Bejelentkezés” felületen lehet megtenni. A regisztrációt követő belépés után a PROFIL menüpont alatt a Felhasználói adatoknál meg kell adni, mint Tervező a szükséges adatokat és a Módosítás mentése gombra kell kattintani. Ezt követően egy ki-bejelentkezés szükséges, utána már automatikusan meg fog jelenni a digitális tervfelülvizsgálat beküldéséhez szükséges felület a Partnerek - Tervezők menüpont alatt.

A digitális tervfelülvizsgálat benyújtására a következő feltételek betartása mellett van lehetőség:


-    A digitálisan beadott tervdokumentációk műszaki színvonala és elvárt tartalma feleljen meg a 3/2020. (I.13) ITM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontjában meghatározott követelményeknek.

-    A tervező a felülvizsgálandó dokumentációt a digitális tervfelülvizsgálói űrlapunkat használva tudja benyújtani.

-    A dokumentáció csak egy mérési pontra (POD) vonatkozzon. Több mérési pontot tartalmazó felhasználási hely esetén mérési pontonként külön tervdokumentációt kell feltölteni.

-    A digitális dokumentáció 1 db PDF formátumú file legyen, melynek mérete nem haladhatja meg az 5 Mb-ot. A PDF fájl nem menthető tömörítettként.

-    Az oldalak úgy legyenek beállítva, hogy azok nézetforgatás nélkül olvashatóak, értelmezhetőek legyenek.

-    A tervlapok maximális mérete A3-as lehet. Az összes benyújtott dokumentumlap jobb felső sarkában 8x3 cm méretű (fekvő téglalap alakú) területet kérünk szabadon hagyni.

-    Az alaprajz és a függőleges csőterv 1:50, a helyszínrajz 1:500 méretarányú legyen.

-    A digitális tervdokumentáció tartalmazza a szükséges tervezői aláírásokat.

-    Meglévő felhasználási hely bővítése, vagy új felhasználási hely létesítése esetén az Elosztói csatlakozási szerződés másolatát tartalmaznia kell a dokumentációnak. 

-    Meglévő felhasználási hely átalakítása esetén nem szükséges azonosító dokumentumok feltöltése (pl: gázszámla, elosztó használati szerződés stb.).

-    A dokumentáció tervlapjai a következő sorrendben legyenek összeállítva: 

  1. Alaprajz, 
  2. Függőleges csőterv,
  3. Helyszínrajz, 
  4. Tervezői nyilatkozat,
  5. Műszaki leírás,
  6. Elosztói csatlakozási szerződés (szükség esetén)
  7. egyéb dokumentumok. 

Csak azok a tervdokumentációk kerülnek felülvizsgálatra, amelyek hiánytalanul megfelelnek az előzőekben leírt követelményeknek. A követelményeknek nem megfelelő dokumentációk formai hiányosságok miatt is elutasításra kerülhetnek.

 

       2. Hagyományos (nyomtatott formátumban) beérkező tervdokumentációk


belső gázellátási tervdokumentációk felülvizsgálatra történő benyújtása csak postai úton lehetséges. Telephelyeinken a belső gázellátási tervdokumentációk személyes leadására nincs lehetőség. A felülvizsgált tervdokumentációk a megrendelőben szereplő címre kerülnek postázásra.
Keretszerződéses és nem keretszerződéses alvállalkozóink által készített leágazó és elosztó vezetéki tervdokumentációk Társaságunkhoz csak postai úton juttatható el.


A dokumentumokat az eddig megszokottól eltérően 2024. január 1-től kezdődően már csak az alábbi címzéssel lehet postázni:

OPUS TIGÁZ Zrt.

4201 Hajdúszoboszló, Pf. 7

 

A tervdokumentációk digitális úton történő benyújtása meggyorsítja a dokumentációk elbírálását. Digitális úton történő benyújtás esetén nem szükséges várakoznia a postai szállítás idejére, valamint a nyomtatási költségek jelentős részét is megspórolhatja.

 

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

Gödöllő, 2023. december 19.

OPUS TIGÁZ Zrt. Hálózatfejlesztés