Gázszagot érez?

Csatlakozási díjak

Ha Ön földgázt szeretne  használni új felhasználási helyen, vagy többlet gázigénye merül fel meglévő felhasználási helyén, úgy mindenek előtt Csatlakozási szerződést kell kötnie Társaságunkkal.
Amennyiben Ön jelzi földgáz igényét/többlet gázigényét Társaságunknak a szükséges dokumentumok elküldésével, azt követően szerződéses ajánlatot küldünk Önnek a csatlakozás feltételeiről.
A szerződéses ajánlatunk (Elosztói csatlakozási szerződés) a csatlakozás feltételeit, a csatlakozási díjat (amennyiben a csatlakozás nem díjmentes), a fizetési határidőt és a vállalt rendelkezésre állási határidőt tartalmazza.

A csatlakozásért, illetőleg a többlet gázigényért – bizonyos kivételektől eltekintve – Önnek csatlakozási díjat kell fizetnie a vonatkozó miniszteri rendelet alapján. A csatlakozási díj mértékét befolyásolja az igényelt gázmennyiség, azaz a kapacitás mértéke (mértékegysége m3/h), valamint a gázellátáshoz szükséges vezetéképítés műszaki tartalma és költségei. 

Az OPUS TIGÁZ Zrt. a díjak megállapításakor minden esetben a hatályos jogszabályok szerint jár el. A rendszerhasználati díjakról, a külön díjakról és a csatlakozási díjakról az alábbi rendeletek tartalmaznak előírásokat:

13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

8/2016. (X.13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Az alkalmazandó díjak Társaságunk teljes szolgáltatási területén egységesek.