Gázszagot érez?

Mérőhelyi és egyéb munkák

Az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást arról, hogy a felhasználási helyen végezhető mérőhelyi munkákat, valamint a szerződésváltozással kapcsolatos igényeket és munkafolyamatokat ki - a Felhasználó vagy a Kereskedő - és hol – az OPUS TIGÁZ Zrt.-nél vagy a Kereskedőnél - indíthatja el.
Megnevezés Fogyasztó megrendelheti Ha igen, hol? Kereskedő megrendelheti Ha igen, hol?
Mérőhely ellenőrzés kereskedő kérésére nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Mérő felszerelés (szerződéskötésnél) nem*   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Mérésügyi felülvizsgálat (teljesítmény változásnál) nem*   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Teljesítmény változás miatti mérő leszerelés nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Teljesítmény változás miatti felszerelés nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Előre fizető mérő felszerelése fogyasztóknak nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Egyetemes szolgáltatói/kereskedői tartozás miatti kikapcsolás nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Ideiglenes kikapcsolás (átalakítás/szüneteltetés miatt) egyetemes szolgáltatásban lévő felhasználó esetén igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Ideiglenes kikapcsolás (átalakítás/szüneteltetés miatt) kereskedelmi ellátásban lévő felhasználó esetén nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Visszakapcsolás (átalakítás/szüneteltetés miatti ideiglenes kikapcsolást követően) egyetemes szolgáltatásban lévő felhasználó esetén igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Visszakapcsolás (átalakítás/szüneteltetés miatti ideiglenes kikapcsolást követően) kereskedelmi ellátásban lévő felhasználó esetén nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Visszakapcsolás (egyetemes szolgáltatói/kereskedői tartozás miatti kikapcsolást követően) nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Visszakapcsolás (Elosztóhálózat-használati szerződésszegés miatti kikapcsolást követően) igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Végleges megszüntetés (szerződés felmondás, mérőleszerelés) nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Nyomásszabályozó szereléssel kapcsolatos tevékenység igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton vagy Diszpécserközpontnál igen Diszpécser központ elérhetőségén
Mérő pontossági vizsgálat igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Gázmérő- és/vagy mérési probléma bejelentés igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Leolvasás kereskedőváltáskor nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Rendkívüli leolvasás nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Korrektorból, adattárolóból kinyerhető adatok igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Elosztóhálózat-használati szerződés megkötési igény, illetve felmondás igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton igen, ha a kereskedő megbízott az összevont kezeléssel vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Felhasználói rendszeren végzett munka (pl.: szivárgás megszüntetés, üzemzavar elhárítás, stb.) igen OPUS TIGÁZ Zrt. Diszpécserközpontnál nem  
Gázigény bejelentés** igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton nem  
Tervfelülvizsgálat** igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton nem  
Műszaki átvétel igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton nem  
Közműegyeztetés és építési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés igen Területi üzemeltetési egységeknél nem  
Szezonális plomba fel- és leszerelés nem   igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken
Ideiglenes kikapcsolás (átalakítás miatt) igen OPUS TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálaton igen vonatkozó szerződések szerinti elérhetőségeken

 

*A munkát a felhasználó a kereskedőnél rendeli meg. 
**Javasolt, hogy a felhasználó megbízottja - tervező, kivitelező - jelezze az igényt illetve rendelje meg a munkát. 

OPUS TIGÁZ Zrt. ügyfélszolgálat és diszpécserközpont elérhetősége 

A megrendelő által megrendelt terítésköteles tevékenységek számlázása az OPUS TIGÁZ Zrt., mint elosztói engedélyes vállalat mindenkor hatályos, vonatkozó Árjegyzéke alapján történik.