Gázszagot érez?

Földgázfelhasználáshoz kapcsolódó szerződések

A földgáz jogszerű felhasználásához Önnek az alábbi szerződéseket szükséges megkötnie:

  1. A földgáz elosztóvezeték-hálózathoz történő csatlakozáshoz (amennyiben az ön felhasználási helye még nem gázzal ellátott): Ahhoz, hogy Ön gázfelhasználóvá váljon az első lépés az érintett felhasználási hely csatlakozásának biztosítása az elosztóvezeték-hálózathoz. Ennek érdekében Önnek elosztói csatlakozási szerződést kell kötnie az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel, amellyel biztosításra kerül a csatlakozási jog és rögzítve lesz az érintett csatlakozási pont vásárolt kapacitása. 
     
  2. A földgáz vételezéséhez: A tényleges földgázvételezés megkezdéséhez ezt követően Önnek egyrészt egyetemes szolgáltatási szerződést kell kötnie a földgázt értékesítő egyetemes szolgáltatójával (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel) vagy földgáz-kereskedelmi szerződést a választott földgáz kereskedőjével, másrészt pedig elosztóhálózat-használati szerződést kell kötnie az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel. Az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére vonatkozóan az alábbiakban találhat információkat.

Az Ön földgázfelhasználását tehát az alábbi ábrán összefoglalt szerződéses kapcsolatok teszik lehetővé:
 

szerődéses kapcsolatok

 

Elosztóhálózat-használati szerződés

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény kötelezően írja elő az elosztóhálózat-használati szerződés megkötését a felhasználó és a földgázelosztó között.

Az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésének folyamata a következő:

Amikor Ön aláírja kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződését a földgázkereskedővel vagy az egyetemes szolgáltatóval (az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel), akkor egyúttal Ön megbízást adhat részükre az elosztóhálózat-használati szerződése kezelésére vonatkozóan. Ehhez kapcsolódóan a földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltató az adott felhasználási hely vonatkozásában Társaságunk rendelkezésére bocsátja azokat a felhasználási adatokat, amelyek vonatkozásában Ön kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződést kötött és amelyekre vonatkozóan elosztóhálózat-használati szerződéskötésre kerül sor.

  1. Amennyiben Ön az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.- vel kötött egyetemes szolgáltatási szerződést és a szerződéskötés alkalmával kifejezett megbízást adott részére az elosztóhálózat-használati szerződés kezelése vonatkozásában, a szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. köti meg Ön helyett Társaságunkkal.  Az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése során aztán a Társaságunk küldi meg az Ön részére az elosztóhálózat-használati szerződésnek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és az OPUS TIGÁZ Zrt. által is aláírt példányát, melyet nem kell Önnek visszapostáznia. Ebben az esetben elosztóhálózat-használati szerződés az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésének napjával lép hatályba.

    Ezt követően Önnek az egyetlen teendője az, hogy amennyiben a megküldött elosztóhálózat-használati szerződésben az adataihoz képest eltérést tapasztal, úgy kérjük, hogy keresse fel az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t azok pontosításáért! 
  2. Amennyiben Ön földgáz-kereskedelmi szerződés keretében kíván gázt vételezni, és a szerződéskötés alkalmával kifejezett megbízást adott a választott földgázkereskedője részére az elosztóhálózat-használati szerződés kezelésére, akkor a földgázkereskedő által átadott felhasználási adatok alapján az OPUS TIGÁZ Zrt. elkészíti az elosztóhálózat-használati szerződését. Társaságunk szerződését az aláírást követően 2 példányban fog megküldeni Önnek azzal a kitétellel, hogy abból egy aláírt példányt Ön köteles visszaküldeni az OPUS TIGÁZ Zrt. részére. Ebben az esetben a szerződés hatálya abban az időpontban áll be, amikor az Ön által aláírt szerződést az OPUS TIGÁZ Zrt. kézhez vette.