Gázszagot érez?

Hírek 2022

2022. 09. 16.

Rendkívüli tájékoztatás

Az OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. sz.; cégjegyzékszám: 09-10-000109; a továbbiakban: “Kibocsátó”), eleget téve a rendkívüli tájékoztatás körében meghatározott kötelezettségének, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy 2022.09.15-én a Társaság Közgyűlése döntött az OPUS TIGÁZ Zrt-nek beolvadásos kiválás útján történő szétválásáról - mely során az OPUS TIGÁZ Zrt. mint jogelőd táraság fennmarad és a részvényesek az OPUS TIGÁZ Zrt. vagyonának a szétválási szerződésben rögzített részével már működő jogi személyhez, az OPTESZ OPUS Zrt-hez (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184 sz.; cégjegyzékszám: 09-10-000644; továbbiakban: OPTESZ OPUS Zrt.) mint jogutód gazdasági társasághoz csatlakoznak, azzal, hogy az OPUS TIGÁZ Zrt. vagyonának a beolvadásos kiválással nem érintett része az OPUS TIGÁZ Zrt-ben mint jogelőd fennmaradó, tovább működő társaságban marad Az OPUS Csoport Energetikai szegmensén belül a Beolvadásos Kiválás gazdasági és költséghatékonysági okokból, a szegmensen belül rejlő szinergiák kiaknázása, a párhuzamosságok megszüntetése, valamint a racionális és költséghatékony működés elősegítés érdekében került megszavazásra, mely eredményeként az OPTESZ OPUS Zrt. megkezdheti azon támogató tevékenységét, amely valamennyi érintett társaság eredményességének és a működési hatékonyságának növelését segíti elő.

Budapest, 2022. szeptember 16.

OPUS TIGÁZ Zrt.
Igazgatósága
 

OPUS_TIGAZ_Rendkivuli_Tajekoztatas_220916