Gázszagot érez?

Hírek 2022

2022. 10. 18.

Rendkívüli tájékoztatás

Az OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. sz.; cégjegyzékszám: 09-10-000109; a továbbiakban: “Kibocsátó”), eleget téve a rendkívüli tájékoztatás körében meghatározott kötelezettségének, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a T-SZOL Zrt. ajánlattételi felhívása alapján, vételi ajánlat adásra irányuló szándékának kinyilvánítását követően, 2022. július 20. napján érvényes vételi ajánlatot tett a TURULGÁZ Zrt. által kibocsátott és a T-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonában álló 166 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényének megvásárlása vonatkozásában. Miután a vételi ajánlatot - a Tatabányai MJV Önkormányzata Közgyűlésének vonatkozó döntése alapján - T-SZOL Zrt. elfogadta, az OPUS TIGÁZ Zrt. és a T-SZOL Zrt. 2022. október 7. napján részvényátruházási szerződést kötöttek egymással. A részvényátruházási szerződésben meghatározott zárási feltételek teljesítését követően 2022. október 18. napjával valósult meg a részvények tulajdonjogának átruházása és a tranzakció lezárása.
E tranzakcióval párhuzamosan az OPUS TIGÁZ Zrt. megvásárolja a TURULGÁZ Zrt. tulajdonában álló kettő darab saját részvényt is, amelynek eredményeképpen a TURULGÁZ Zrt. az OPUS TIGÁZ Zrt. 100%-os tulajdonába kerül.

Budapest, 2022. október 18.

OPUS TIGÁZ Zrt.
Igazgatósága

OPUS TIGÁZ Rendkívüli tájékoztatás - Turul felvásárlás