Gázszagot érez?

Az OPUS TIGÁZ Zrt. közleménye az elosztási területén hatályos gázárakról

Az OPUS TIGÁZ Zrt. közleménye az elosztási területén hatályos gázárakról

A napokban számos, félrevezető információ jelent meg az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel kapcsolatban, amelyek azt sugallják, hogy a társaság díjszabása egyoldalúan eltér a többi elosztói engedélyes szolgáltató díjszabásainak feltételeitől, illetve, hogy az árak kialakítására az OPUS TIGÁZ Zrt. befolyással bírna.

Az OPUS TIGÁZ Zrt.-t, mint elosztói engedélyes társaságot, csak az indokolt költségek alapján megállapított rendszerhasználati díjak illetik meg a rendszeres eszköz- és költségfelülvizsgálatot követően. A fogyasztó által fizetendő teljes díj, amely a rendszerhasználati alapdíjon és a forgalomarányos rendszerhasználati díjon felül fizetendő forgalomarányos gázdíj, nem az OPUS TIGÁZ Zrt. bevétele.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. a területén hatályos felhasználói díjakról az alábbi tájékoztatást közli.

Az egyetemes szolgáltató (MVM Next Zrt.) által kiszámlázott díjak több díjelemből állnak, és több iparági szereplő – köztük a helyi elosztó, esetünkben az OPUS TIGÁZ Zrt. – felé kerülnek továbbításra.

A díjelemeket a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet határozza meg. Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak két részből állnak, az egyik az alapdíj, melynek mértéke minden elosztói engedélyes esetében egységes (9192 Ft/év). A másik eleme a gázdíj, amely tartalmazza a gáz árán felül a rendszerhasználati forgalmi díjakat is. A gázdíj mértéke elosztási területenként eltérő.

A gázszolgáltatás rendszerhasználati díját – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jelenleg hatályos H1597/2021 számú határozatában állapítja meg, vizsgálva az érintett engedélyesek indokolt költségeit. A rendszerhasználati forgalmi díj mértéke az OPUS TIGÁZ Zrt. esetében a többi elosztóhoz képest a középmezőnyben helyezkedik el.

Adott felhasználói kategóriában mind az E.ON csoport elosztóinál, mind az MVM Égáz-Dégáz esetében magasabb az elosztói területenként eltérő forgalomarányos rendszerhasználati díj. Az egyetemes szolgáltatás összdíja valóban már 2012-ben is az olasz tulajdonban levő Tigáz területén volt a legmagasabb, ennek a díjnak jelentős része nem a 2021. április 1. óta OPUS TIGÁZ Zrt.-nél jelentkezik bevételként.

Az egyetemes szolgáltató által kiszámlázott díjakról az alábbi táblázat nyújt részletes információt:

Magyarázat az OPUS TIGÁZ Zrt. elosztási területén hatályos gázárak mértékéről
Számlatétel Kinek fizetjük? Mértéke Az átlagtól eltér ez a mérték?
Alapdíj MVM Next számlázza, és az OPUS TIGÁZ Zrt.-t illeti 9192 Ft/év NEM. A Magyarország területén működő, egyetemes gázszolgáltatásra jogosult elosztók alapdíja MINDENHOL AZONOSAK
Gázdíj MVM Next számlázza a fogyasztónak, de több iparági szereplő osztozik rajta, az alábbi két sor szerint 7665 Ft/MWh  
Előbb az elosztói forgalomarányos rendszerhasználati díj OPUS TIGÁZ Zrt.-t illeti 1121 Ft/MWh NEM. A Magyarország területén működő, egyetemes gázszolgáltatásra jogosult elosztók díjai 1040 Ft és 15577 Ft között vannak, a MEHK által elismert költségek szerint.
Forgalomarányos rendszerhasználati díj 20m3/h alatti kategóriában (Ft/MWh):
MVM FŐGÁZ Kft. - 1 039,93 Ft/MWh
MVM ÉGÁZ - DÉGÁZ Zrt. - 1 089,75 Ft/MWh
OPUS TIGÁZ Zrt. - 1 120,55 Ft/MWh
EON-DDGÁZ Zrt. - 1 283,88 Ft/MWh
EON-KŐGÁZ Zrt. - 1 577,34 Ft/MWh
A gázdíjból a többi a forgalomarányos gázdíj, szállítási, tárolási díj, egyéb díjak összesen NEM AZ OPUS TIGÁZ Zrt.-t illetik, hanem egyetemes szolgáltatónak (MVM Next), szállítónak (FGSZ Zrt.), gáztárolóknak, stb. jár 6544 Ft/MWh IGEN. Ezeknek a tételeknek a mértékét a hatályos törvény alapján a MEKH határozza meg rendeleti úton. Például az alacsonyabb népsűrűségű Kelet-Magyarország területén ez a díjtétel mindig is magasabb volt valamelyest, hiszen egy fogyasztóra vetítve itt teszi meg a leghosszabb utat a gáz, ami a szolgáltatónak (nem az OPUS TIGÁZ-nak, hanem az MVM-nek) plusz teher, amit az árakban törvényileg ismernek el.
 

2022.08.19 - Az OPUS TIGÁZ Zrt. közleménye az elosztási területén hatályos gázárakról