Gázszagot érez?

OPUS ENERGETIKA - Az energiaszektor transzformációjával a klímaváltozás ellen

Budapest, 2024. március 26.  – Dekarbonizáció, ellátásbiztonság és innováció – ezek a fő célok vezérlik a mindennapi működés és a fejlesztések tervezése során az OPUS GLOBAL Nyrt. energetikai szegmensét összefogó OPUS ENERGETIKA cégcsoport vállalatait, az OPUS TIGÁZ Zrt.-t, az OPUS TITÁSZ Zrt.-t, valamint az OPTESZ OPUS Zrt.-t. 

Az OPUS GLOBAL teljes működése során, így az energetikai szegmensben is figyelembe veszi a fenntarthatósági szempontokat, támogatja az energiatudatosságot és hatékonyan tesz az energiaszektor transzformációjáért.

Megújuló energiaforrások bevezetése, integrálásuk támogatása 
A 26.177 km-es hálózatot üzemeltető OPUS TITÁSZ Zrt. elkötelezett a megújuló energiatermelés villamos hálózati integrálásában. Hálózatához kapcsolódóan jelenleg 975 MW beépített kiserőművi és további 331 MW beépített teljesítményű háztartási méretű kiserőmű („HMKE”) üzemel. A kiserőművek 80%-a, a HMKE-k 100%-a megújuló energiaforrást hasznosító, zömmel napelemes termelőberendezés. A kiserőművek csatlakozási igényeinek száma meredeken emelkedik, az OPUS TITÁSZ folyamatos hálózatfejlesztési tevékenységével biztosítja, hogy a megújuló energiatermelés további teret nyer, és a hálózat képes legyen kezelni a megújulókhoz kapcsolódó hálózati terhelésnövekedést.  

Ellátásbiztonság növelése
Az ellátásbiztonság további növelése és az új ügyféligények lehető legjobb kiszolgálása érdekében az OPUS TITÁSZ Zrt.  kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy megelőzze a hálózati meghibásodásokat, és az ennek ellenére bekövetkező problémákat a lehető leggyorsabban elhárítsa. 
A nagyfeszültségű kapcsolóállomások és nagy/középfeszültségű transzformátorállomások (alállomások) távkezelése teljeskörűen megoldott. A középfeszültségű hálózaton 1042 db távműködtetésű kapcsolóberendezés üzemel, melyekkel az üzemirányító diszpécser néhány perc alatt be tudja határolni a meghibásodás helyét, és le tudja választani a hibás hálózatrészt, csökkentve ezzel a hálózati üzemzavar által okozott ügyfélérintettséget.  Az üzemzavarok időtartamának csökkentését segíti a 2024. első felében telepítésre kerülő 100 darab zárlatjelző is, amit ez év második felében további 150 db ilyen készülék felszerelése követ a középfeszültségű hálózaton. 
Az elektromos szabadvezeték-hálózatok fejlesztése, karbantartása során kizárólag madárbarát műszaki megoldásokat használ a társaság, amely a madárbalesetek számának csökkenése mellett a térségben élő, rendkívül gazdag és színes madárállomány védelmét is szolgálja.

Alállomások energiafelhasználásának optimalizálása
A villamosenergia-felhasználás csökkentése érdekében, a műszaki berendezésekre, eszközökre előírt hőmérsékletek, valamint páratartalom figyelembevételével, termosztátokkal, automatikusan szabályozott módon végzi az OPUS TITÁSZ Zrt. az alállomások (nagyfeszültségű kapcsolóállomások és nagy/középfeszültségű transzformátorállomások) helyiségeinek, szabadtéri berendezéseinek és műszaki szekrényeinek fűtését, valamint az alállomási épületek relétereinek hűtését. 
Az önfogyasztás biztosítása érdekében eddig négy alállomáson (Kaba, Kunmadaras, Túrkeve és Sényő) telepítettek napelemeket. További cél a napelemek telepítése újabb helyszíneken, az alállomási épületek hőszigetelése, az ablakok hőszigeteltre való cseréje és az analóg termosztátok digitálisra, távvezérelhetőre történő cseréje.

Régi, elavult katódállomások rekonstrukciója
A 33.760 km hosszúságú elosztóhálózatot üzemeltető OPUS TIGÁZ egyik legnagyobb fejlesztése 2023-ban a több mint 30 éves, meghibásodás esetén nem javítható, 40-60%-os hatékonyságú katódállomások lecserélése volt. A 30 darab megújult katódállomás modern típusú, ipari, erősen környezettűrő kivitelű, szabályozható, 92%-os hatásfokú korrózióvédelmű tápegységet kapott, amely a megkívánt stabil értéken tartja az előre beállított kapocsfeszültséget, kimenő áramot, katód potenciált. A fejlesztéshez kapcsolódóan kivitelezési szakaszban van 86 db katódállomás távvezérlésének hardveres és szoftveres kialakítása a távfelügyeleti rendszer felhasználásával. A távszabályozás csökkenti az energia-felhasználást, mert a védőáramokat a védelemhez szükséges megfelelő szinten tudják tartani a korábbi középértékekhez képest. A távfelügyelet fejlesztése során a távoli beavatkozás/szabályozás valósult meg, az automatikus POMES-ek szerkezetpotenciálra szabályozása 2024. novemberéig várható.

Energiahatékony ingatlanok, fenntartható gépjárműpark 
A vállalatcsoport a telephelyi ingatlanok felújítása során kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyság növelésére, a megújuló energiaforrások alkalmazására, prioritást élvez a megújuló technológiák használata (pl. napelem, hőszivattyú). Az energiafelhasználást a meglévő távfűtési lehetőségekkel kombinálva, a passzív energiahatékonyságot növelő munkaelemekre (falszigetelés, nyílászárócsere), okos automatizált épületvezérlési rendszerek alkalmazásával tervezi csökkenteni a társaság. 
Az ingatlanok mellett a gépjárműpark korszerűsítése is zajlik, a dízel személygépjárművek jelentős részét már benzinesre cserélték, emellett folyamatban van az elektromos autók beszerzése is.
Az energiahatékony és fenntartható működést támogató tudatos döntéseknek köszönhetően az OPUS ENERGETIKA csoport ÜHG kibocsátása közel 40%-kal csökkent 2022-höz képest. 

Utánpótlás képzés, társadalmi szerepvállalás
Az OPUS ENERGETIKA társaságai számára kiemelt jelentőségű az utánpótlás képzés. A magas szintű duális képzés megvalósítása mellett a vállalat kiemelt célja a mérnöki pálya és a villanyszerelő szakma népszerűsítése. Ennek érdekében rendszeresen részt vesznek pályaorientációs rendezvényeken, tanműhely látogatásokat is szerveznek a diákoknak. A társadalmi felelősségvállalás jegyében pedig középiskolásokat célzó szakmai, edukáció versenysorozatot hirdettek OPUS TITÁNOK – Ti vagytok a jövő energiája!” elnevezéssel.
Az OPUS ENERGETIKA társaságai az adományozások, szponzorációk és egyéb partnerségek keretében fontosnak tartják, hogy olyan kezdeményezések mellé álljanak, melyek társadalmilag hasznos célokat tűznek ki, valamint melyeken keresztül érvényesülnek az ESG célokat szolgáló tevékenységek, mint az oktatás, a vállalati önkéntesség és jótékonyság, valamint a helyi közösségek támogatása.

Az OPUS ENERGETIKA csoport 
 

OPUS ENERGETIKA - Az energiaszektor transzformációjával a klímaváltozás ellen